Dziś jest czwartek 02 lipca 2020, imieniny: Marii i Urbana

Ciekawostki

Poradnictwo zawodowe na odległość

dodano: 2020-06-26 14:14:31

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Oddział zamiejscowy w Słupsku zaprasza do zdalnego kontaktu z doradcami zawodowymi, z którymi można porozmawiać m.in. o:

  • wyborze zawodu, zmianie zawodu,
  •  nabywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  • podjęciu lub zmianie zatrudnienia (sposobach poszukiwania pracy, docieraniu do informacji o wolnych miejscach pracy; analizie przykładowych ofert pracy),
  • poszukiwaniu informacji o zawodach i specjalnościach, informacji o kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia,
  • pomocy w analizie rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych,
  • przygotowaniu i analizowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny),
  •  poszukiwaniu pomysłów i informacji o możliwościach odbycia stażu, praktyk zawodowych czy wolontariatu,
  • metodach rekrutacji i sposobach przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
  • zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (analiza predyspozycji przedsiębiorczych, wsparcie w ocenie szans na realizację pomysłu, wskazówki dotyczące treści biznesplanu oraz wniosku o dotację lub pożyczkę).

czytaj więcej » Poradnictwo zawodowe na odległość

Jak przestać być cyfrowym imigrantem i zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich w sieci?

dodano: 2020-04-21 12:41:50

Z powodu zagrożenia epidemicznego ograniczamy wyjścia z domu do minimum. Największe obostrzenia dotyczą dzieci i młodzieży. Ich głównym, a czasami jedynym źródłem kontaktu ze światem zewnętrznym staje się komunikacja elektroniczna. Dużo czasu, który choćby z konieczności wykonywania zadań szkolnych, spędzają w Internecie powoduje że są oni narażeni na zagrożenia w sieci, poza czujnym okiem ich opiekunów. Najlepszym środkiem zaradczym jest w tej sytuacji wiedza - znajomość i świadomość zagrożeń, której potrzebują dzieci, młodzież i ich rodzice,
by móc reagować, gdy jest to konieczne.

czytaj więcej » Jak przestać być cyfrowym imigrantem i zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich w sieci?

Projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość”

dodano: 2020-04-21 11:39:18

W okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizuje projekt współfinansowany z EFS Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

czytaj więcej » Projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość”